El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://www.densitynetworks.com (en endavant, el lloc web), que Density Networks posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar-lo, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, o a causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: Density Networks S.L.
Nom del titular: Eloy
Domicili social: Plaza de la Constitución, 4, 1ºDch
Població: San Agustín de Guadalix
Província: Madrid
C.P.: 28750
C.I.F./D.N.I.: B87479218
Telèfon de contacte: 902392900
Correu electrònic: info@densitynetworks.com
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom: 34.410, Foli: 101, Secció: 8, Full M-618.964, Inscripció: 1ª

 

2.OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris d’aquest l’accés a informació i serveis prestats per Density Networks a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del web.
L’accés al web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquest.
3.2. Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquest.

4. CONTINGUTS DEL WEB.

L’idioma utilitzat pel titular al web serà el castellà. Density Networks no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Density Networks podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins del web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris .
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Density Networks, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Density Networks

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en aquest és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Density Networks no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. Density Networks no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Density Networks no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. Density Networks no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests webs.
Density Networks no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs als quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.ÚS DE LA TECNOLOGIA GALETA.

El web no utilitza galetes ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per aquest, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.
* SI S’EMPREN GALETES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE GALETES La web fa servir galetes. Podeu consultar la nostra Política de Galetes, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.

7. Propietat intel·lectual i industrial.

Són propietat de Density Networks, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ……….. Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Density Networks

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Density Networks garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol mena que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Density Networks o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Density Networks, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Density Networks ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, per tal que doni el seu consentiment inequívoc al respecte.
En compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a info@densitynetworks.com

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Density Networks i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús del web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Density Networks i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Density Networks.